Puidust prillisangadega ÖGA kollektsiooni ajalugu

Algus

Firma looja järglased on jäänud põlvest põlve truuks Jura piirkonnale ning selle loodusele ja rikkustele. Tänu sellele kiindumusele sündisid puidust sangadega OGA prilliraamid, mis on valmistatud kohalike peentislerite poolt suursugusest puidust.

Mets

Jura piirkonna mets on sealse maastiku ja kohalike elanike elu lahutamatu osa. Tänutäheks selle loodusliku pärandi eest andis Prantsusmaa sellele regioonile looduspargi staatuse, mille floora ja fauna on kaitse all.

Puit

Puit, mida kasutatakse OGA prillisangade valmistamiseks, kasvab Jura regiooni metsades. Prillisangasid valmistavad kohalikud peentislerid – oma ala asjatundjad. Hooliv suhtumine loodusesse ja inimpärandi säilitamine on kinnistunud nende prilliraamide DNA-sse.

Disain

Prilliraami loomiseks on vaja harukordset tundlikkust.ÖGA valmib väljapeetult selgete joontega, täielikus vastavuses Skandinaavia disaini traditsioonidele.

Inimene

Puidust prillisangade valmistamisel kasutatakse käsitööd. «Inimene» suudab materjali vormida ning luua sellest midagi erilist. Tema teadmised ja kogemused - see on kultuuripärand.

Tööriistad

Unikaalsed tööriistad, mis on valmistatud karastatud terasest, võimaldavad meistritel töötada keerulise ja ebatavalise materjaliga.

Tööpingid

Tööpingid, mis on loodud 'inimese' aitamiseks, lisavad tootele täiuslikkust.

Viimustlus

Lõppetapp, tänu millele inimene paneb prilliraami oma hinge.